YKV-keskimatka (2018-06-10) YKV-keskimatka (2018-06-10)